Kategori arkiv: Uncategorized

aug 18

Seniorrådets medlemmer

Seniorrådets medlemmer (Rediger Side)   Bjarne Gosvig Valgt til 2019                          Formand Bredekærs Vænge 98 H  2635 Ishøj Tlf. 22 43 57 76 b.gosvig@ishoejby.dk Regionsældrerådet Vestegnens Ældreråd Hjemmeplejeudvalget Samarbejdsudvalget Borgerhøring / Tema Aktivitetsudvalget Presse og medieudvalg Borgerpanel – Kommunens hjemmeside Arbejdsgruppe vedr.: sorg og livsmodsgruppe Ældres Netværk Peter Møller Valgt til 2021                            Næstformand Vejledalen 302  2635 …

Læs mere »

aug 16

Læs om Seniorrådets arbejde

Her kan du læse om seniorrådets arbejde                                HVAD ER SENIORRÅDET Seniorrådet er den ældre befolkningsgruppes kontaktorgan til Ishøj Byråd. Seniorrådet er nedsat ved lov og består af 7 medlemmer samt pt. 2 suppleanter, som er valgt ved direkte valg for en 4 års periode. I Ishøj Kommune har vi valg hvert 2. år, så der …

Læs mere »

feb 24

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder (åben kørsel).

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder (åben kørsel).  Seniorrådet har med stor interesse læst dagsordenens punkt 127 til mødet i Teknik og bygningsudvalget den 17. december 2014 og dagsordenens punkt 15 til byrådets møde den 6. januar 2015.  Ad. Teknik og bygningsudvalgets dagsordenens møde den 17. december 2014 fremgår det af dagsordenens …

Læs mere »

feb 24

Parkeringsforholdende omkring Stationen

Til: Ishøj Byråd                                                                                 Ishøj den 16.februar 2017 Ishøj Store Torv 20 2635 Ishøj     Vedr. Parkeringsforholdene omkring Stations forpladsen. Seniorrådet ser med stor bekymring på den omsiggribende model med at indskrænke parkeringsarealerne ved og omkring stationen. Antallet af disse burde tvært imod udvides. Flere ældre borgere som bl.a. kommer fra udkandt områderne i kommunen …

Læs mere »

aug 22

Høringssvar vedr. budget 2018

ISHØJ SENIORRÅD Til: Ishøj kommune Byrådet og Social- og sundhedsudvalget. Ishøj Store Torv 20 2635 Ishøj   Udtalelse vedr. budget 2018: Seniorrådet har på møde den 21. august forholdt sig til budget 2018, og primært på ældreområdet. Seniorrådet ser med stor tilfredshed, at der ikke er lagt op til besparelser i budget 2018 – ikke …

Læs mere »

mar 25

Seniorrådets 15 års fødselsdag

  15 års jubilæum – Ishøj Seniorråd.  Ældrerådene/Seniorrådene har nu eksisteret i 15 år. Dette fejrede Seniorrådet i Ishøj onsdag, den 31. oktober 2012 ved en indbudt reception i Seniorlokaler I receptionen deltog repræsentanter fra Seniorrådets samarbejdspartnere, bruger af Seniorlokalerne, medarbejdere fra Ishøj kommune og andre. Ishøj Byråd var repræsenteret ved Borgmester Ole Bjørstorp, Socialudvalgsformand Niels …

Læs mere »