Nyhedsbrev om seniorlokalerne.

Nyhedsbrev. Nr. 1. 2017

Ishøj kommunes seniorlokaler, Vejlebrovej 105.

Hjemmeside: www.seniorlokalerne.dk

Mail:leifch46@gmail.com

*********************************************************************************

Kære brugere af Ishøj kommunes Seniorlokaler.

Jeg vil hermed komme med lidt nyt om seniorlokalerne.

Det nye Seniorråd har på deres første møde besluttet, at de ikke længere vil stå for administrationen af seniorlokalerne. Samtidig har de besluttet at de vil lave en ny hjemmeside, kun omhandlende deres arbejde i seniorrådet.

Men fortvivl ikke. Jeg har med socialforvaltningen lavet en aftale om at jeg fortsætter, med at administrere booking / tilsyn og vedligeholdelsen af Seniorlokalerne.

Hjemmesiden www.seniorlokalerne.dk vil derfor fortsætte, men fremover (når seniorrådet har lavet deres egen hjemmeside) kun omhandle seniorlokalerne. Siden vil herefter blive mere overskuelig for jer som brugere af seniorlokalerne.

Så har i noget som i syntes skal laves eller mangler i Seniorlokalerne må i skrive til mig,på mailto:leifch46@gmail.comog jeg vil hurtigst muligt se på sagen.

Jeg kan allerede nu fortælle, at jeg over for forvaltningen har givet udtryk for at, der trænger til enten nye persienner eller gardiner i lokalerne. Samtidig har jeg udtrykt ønske om at der også bliver indkøbt en projektor / lærred mere til seniorlokalernes gavlstue. Jeg håber at man vil se positivt på disse ønsker. Jeg vender tilbage til disse ønsker når jeg får svar.

Med hensyn til booking af seniorlokalerne er jeg nu gået i gang med ønsker for 2018. Så husk at kikke på kalenderen og giv mig besked om ønsker.

Med venlig hilsen

Leif Christoffersen

Administrator for Seniorlokalerne