«

»

feb 24

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder (åben kørsel).

Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder (åben kørsel). 

Seniorrådet har med stor interesse læst dagsordenens punkt 127 til mødet i Teknik og bygningsudvalget den 17. december 2014 og dagsordenens punkt 15 til byrådets møde den 6. januar 2015.

 Ad. Teknik og bygningsudvalgets dagsordenens møde den 17. december 2014 fremgår det af dagsordenens punkt 127. ”Pulje til forbedring af den kollektive trafik i yderområder (åben kørsel”).

 Det beskrives i resumeet til mødet, at der forefindes en pulje til forbedringer af den kollektive trafik i kommunernes yderområder. Puljen som er på 57 mill., puljemidlerne kan ansøges til projekter i årene 2013-2017.

Det er ligeledes beskrevet at projekternes varighed er i en periode for 2 år.

Puljemidler kan ansøges ind til udgangen af 2017 og den økonomiske dækningen af projekterne har en løbetid på 2 år.

 Seniorrådet vil derfor gerne vide hvad sker der med de ændringer på buslinje 127 som er foretaget for midlerne i ovenstående pulje, og har teknik og bygningsudvalget forslag til yderligere ansøgninger fra denne pulje, eller er puljen opbrugt.

Hvad vil der ske med projektet med forlængelsen af linje 127 til Fasanskellet, når projektperioden på de 2 år udløber.

 Seniorrådet har med interesse læst i referatet fra Teknik og bygningsudvalgets referat af 17. december 2014 og i referatet fra byrådsmødet den 6. januar 2015.

Hvori der beskrives at der vil blive udarbejdet en analyse angående den kollektive trafik i Solhøj og Thorslunde.

 Seniorrådet har dog ikke kunne læse nærmere om denne analyse. Har seniorrådet overset analysen, eller er den aldrig fremkommet til behandling i kommunens Teknik og bygningsudvalg.

 Seniorrådet har med interesse fulgt drøftelserne på byrådsmødet den 6. januar 2015, og her konstateret flere byrødders positive interesse for Ishøj kommunes tilslutning til Flex/tur.

 Seniorrådet har fået mange tilkendegivelser fra borgere som i dag enten ikke er dækket af kollektivetrafik, eller har lang gangdistance til nærmeste kollektive trafik i Ishøj kommune.

 Seniorråde kan oplyse at Denne gruppe ikke er omfattet af nålgruppen for kommunens vicitering til Movias Handicapbefordring, Flexhandicap er en kørselsordning, der sikrer, at svært bevægelseshæmmede får samme tilbud som alle andre, selvom de ikke kan benytte almindelige busser.

 Seniorrådet må konstatere at Denne gruppe borgere som i dag ikke har mulighed for befordring af kollektiv trafik, isoleres såfremt de ikke får mulighed for at benytte Flex/tur befordring til sociale og familierelaterede aktiviteter sammen med nærmeste familie og venner, og vil der med opleve et mindre værdigt liv.

 Seniorrådet er bekendt med at omliggende kommuner, Greve, Høje-Taastrup og Brøndby kommune er tilsluttet Flex/tur ordningen.

Seniorrådet kan ligeledes oplyse at kommune A og B skal være tilknyttet Flex/tur ordningen for at borgeren kan benytte ordningen uden for Ishøj kommunen.

 Seniorrådet ønsker besvarelse på følgende punkter:

1:

Hvad status er der omkring analysen , om kollektive trafik for borgere i Solhøj og Thorslunde.

 2.:

Hvad sker der med projektet med den nuværende ændring af ruteføringen på buslinje 127 til området ved Fasanskellet

Denne ruteændring er opstartet med midler fra puljen”forbedringer af den kollektive trafik i kommunernes yderområder”, når projektmidlerne fra puljens 2-årige periode ophører.

 Seniorrådet vil fremkomme med forslag til fremtidens kollektiv trafik i Ishøj kommune.

 1.:

Teknik og bygningsudvalget fremkommer med oplæg til kommunens tilslutning til Flex/tur, for hvor ved alle borgere får et socialt og værdigt liv sammen med sine nærmeste pårørende og vennekreds.

 2.:

Seniorrådet vil foreslå at den af Park og vejcentret ændrede ruteføring af buslinje 127 ændres til buslinje 128 med følgende ruteføring, Der køres fra Ishøj station, Skovvej, Arken, Tangloppen, Ishøj Havn og Ishøj station. Her fra fortsættes linjeføringen af følgende rute: Ishøj Strandvej, Vejlebrovej, Industriskellet og Fasanskellet, Ishøj Strandvej og tilbage til Ishøj station.

Med denne ruteændring vil medarbejdere og kunder til det lille industriområde, brugerne af Seniorværkstedet, Muskeen og beboerne i Fasanskellet få væsentlig bedre muligheder for benyttelse af kollektiv trafik i dette yderområde.

 3.:

Seniorrådet foreslår 2 nye busstoppesteder på den ændrede linjeføring, hennholdsvis i Starten af Industriskellet og Fasanskellet.

 Venligst på vegne af Ishøj Seniorråd